WITAJ NA STRONIE GŁÓWNEJ!

 

CIEKAWOSTKA!

Przez ponad miesiąc pewien amerykański kot nie jadł i nie pił. Jak to możliwe? Jego właściciele w wakacje postanowili przeprowadzić się na drugi koniec Stanów Zjednoczonych. Specjalna firma kurierska zapakowała ich rzeczy do specjalnych skrzyń, a potem przewiozła na miejsce docelowe. "Wszystko szło jak trzeba. Martwiło nas jedynie to, że tuż przed całą operacją zniknął nasz futrzak. Po prostu rozpłynął się w powietrzu", mówi jego opiekunka, Ashley Barth. Zwierzę znalazło się… 36 dni później, podczas rozpakowywania. Okazało się, że schowało się w jednej ze skrzyń… Wychudzone i odwodnione trafiło do weterynarza, ale wszystko wskazuje na to, że przeżyje!

Ciekawostka!

 

#1. Chociaż psy zostały udomowione około 33 tysięcy lat temu, to do dziś zachowały swoje pierwotne instynkty - wyją do księżyca i zbierają się w stada.

#2. Człowieka można zidentyfikować po odcisku palców, a psa po odcisku jego nosa.

#3. Badania pokazały, że psy z łatwością potrafią odczytać emocję na twarzy swojego właściciela.

#4. Psi nos jest tysiąc razy bardziej czuły na zapachy niż nos człowieka.

 

 
ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT
 
uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 w Paryżu.

WSTĘP

 

...Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta...

 

NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ:

Art.1. Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.

Art.2. a/ Każde zwierzę ma prawo do poszanowania b/ Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt. c/ Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art. 3. a/ Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa. b/ Jeśli okaże się , że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból i trwogę.

Art.4. Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych jest pogwałceniem tego prawa.

Art.5. a/ Każde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku. b/ Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych, jest pogwałceniem tego prawa.

Art.6. a/ Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak pozwala na to jego gatunkowi natura. b/ Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Art.7. Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.

Art.8. a/ Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych jak i wszystkich innych. b/ Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastępcze.

Art.9. Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból.

Art.10. a/ Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka. b/ Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

Art.11. Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.

Art.12. a/ Każdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich, jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi. b/ Niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego sieje śmierć.

Art. 13. a/ Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem. b/ Sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć wstępu na ekrany kin i telewizji, chyba że jest to demonstracja zbrodni dokonywanych na zwierzętach.

Art.14. a/ Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć przedstawicieli na szczeblu rządowym. b/ Prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione tak jak prawa ludzi.


Copyright MyCorp © 2022